Rozwój Polski Wschodniej

Data: Marzec 28, 2011
Znajdziesz w Bez kategorii | Skomentuj

Od długiego okresu czasu Polska Wschodnia zwana też bardziej dobitnie Polską „C” korzysta z wielu ciekawych programów rozwoju, które działają dzięki Funduszom Unijnym. Jest tak dlatego iż największy nacisk w szeroko rozumianym wsparciu kładziony jest na wyrównywanie szans. Należałoby również powiedzieć, że mimo tego osób korzystających z dobrodziejstw funduszy unijnych jest w Polsce zdecydowanie mniej.

Czytaj całość »

Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

Data: Grudzień 18, 2010
Znajdziesz w Fundusze UE | Skomentuj

Unia Europejska za pomocą funduszy unijnych wspiera również wszystkie działania związane z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn. W obecnych czasach emancypacja staje sie już na porządku dziennym i uważam to za bardzo dobry znak rozwoju społecznego.

Czytaj całość »

Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka cz.2

Data: Grudzień 10, 2010
Znajdziesz w Fundusze UE | Skomentuj

Działalność w sprawach związanych ze wsparciem grup szczególnego ryzyka realizowana poprzez fundusze unijne ma jednak jeszcze kilka ważnych aspektów, które chciałbym tutaj omówić. Po piersze organizuje grupy różnego rodzaju wsparcia, których podstawową rolą jest wspólne rozwiązywanie problemów ludzi posiadających w nich członkostwo.

Czytaj całość »

Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka cz.1

Data: Grudzień 1, 2010
Znajdziesz w Fundusze UE | Skomentuj

Zajmijmy się teraz polityką Unii Europejskiej, która za pośrednictwem narzędzi tj. fundusze unijne wspiera grupy społeczne tzw. szczególnego ryzyka.

Czytaj całość »

Integracja zawodowa ispołeczna osób niepełnosprawnych cz.4

Data: Listopad 28, 2010
Znajdziesz w Fundusze UE | Skomentuj

Na samym końcu krótkiej serii artykułów związanych z możliwościami jakie dają nam fundusze unijne w ramach różnego rodzaju programów trzeba by wspomnieć o kilku moim zdaniem najważniejszych, których głównym celem jest wybudowanie pomostu akceptacji między ludźmi sprawnymi, a niepełnosprawnymi.

Czytaj całość »

Integracja zwodowa i społeczna osób niepełnosprawnych cz.3

Data: Listopad 15, 2010
Znajdziesz w Fundusze UE | Skomentuj

Rozważając o wszelkiej maści działaniach jakie dają nam fundusze unijne powinno sie również wspomnieć o szeregu działań związanych z całokształtem bizenesu on-line, który daje wprost niewyobrażalne możliwości osobom niepełnosprawnym.Weźmy teraz kilka biznesów związanych w bezpośredni sposób z internetem.

Czytaj całość »

Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych cz.2

Data: Listopad 6, 2010
Znajdziesz w Fundusze UE | Skomentuj

Kolejnymi ciekawymi działaniami jakie dają nam fundusze unijne są szkolenia w zakresie wspólpracy zwykłych pełnosprawnych uczestników pracy i życia społecznego, którzy mają już w swoim zakładzie pracy osobę lub osoby dotknięte niepłnosprawnością umysłową bądź ruchową.

Czytaj całość »

Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych cz.1

Data: Listopad 1, 2010
Znajdziesz w Fundusze UE | Skomentuj

Za lwią część działań związanych z aktywizacja zawodową osób niepełnosprawnych odpowiadają fundusze unijne. Ich celem są nie tylko różnego rodzaju szkolenia ale ciężka praca wykonywana przez psychologów, którzy starają się na różne sposoby wspomóc ludzi niepełnosprawnych tak aby poczuli oni chęć bycia przydatnym na rynku pracy.

Czytaj całość »

Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

Data: Październik 26, 2010
Znajdziesz w Fundusze UE | Skomentuj

Jednym z równożędnych zadań jakimi zajmują się fundusze unijne jest walka ze zajwiskiem społecznym jakim jest długotrwałe bezrobocie. To zjawisko jest bardzo groźne dla współczesnego świata, ponieważ często się zdarza ,że podczas szukania pracy tak długi okres czasu człowiek nie może tej pracy znaleźdź, że popada w swoistego rodzaju stagnację i nie jest zainteresowany zmainą swojego życia i rzeczywistości związanej z zatrudnieniem.

Czytaj całość »

Perspektywy dla młodzieży cz.2

Data: Październik 14, 2010
Znajdziesz w Fundusze UE | Skomentuj

Wpieranie młodzieży mało aktywnej zwodowo dzięki opcjom tj. fundusze unijne posiada również różnego rodzaju działania na rzecz inicjatyw lokalnych, które w dalszym etapie powodują zwiększenie zatrudnienia młodych ludzi.

Czytaj całość »

keep looking »